• 1. Każda osoba dokonująca rezerwacji gry w EscapeRoom Fear Factory Białystok zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazani pozostałym uczestnikom gry.
 • 2. Podczas gry w EscapeRoom Fear Factory Białystok uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.
 • 3. Rezerwacja:
  • 3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie , telefonicznie pod numerem 731 008 871 lub osobiście w siedzibie EscapeRoom Fear Factory Białystok przy ulicy Czarnej 4/1.
  • 3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:
   • a) imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji
   • b) telefon kontaktowy
   • c) adres email
   • d) liczbę uczestników
   • e) datę i godzinę gry
  • 3.3 Rezerwację dokonywaną za pomocą formularza na stronie należy potwierdzić klikając w link przesłany w mailu z potwierdzeniem.
  • Uwaga: nawet niepotwierdzona rezerwacja pozostaje w systemie, jeżeli nie została odwołana.
  • 3.4 Rezerwację można odwołać tylko telefonicznie dzwoniąc pod nr 731 008 871.
  • 3.5 W dowolnym czasie przed datą gry pracownik EscapeRoom Fear Factory Białystok może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia  obecności.
  • 3.6 Niepotwierdzenie rezerwacji mailowo lub telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.
  • 3.7 EscapeRoom Fear Factory Białystok zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanej przez grupę gry w dowolnym czasie po uprzednim kontakcie telefonicznym na numer telefonu wskazany przy rezerwacji.
 • 4. Gra:
  • 4.1 Uczestnictwo w grze nie wymaga u graczy specjalnego stroju natomiast ze względu na temperaturę w pomieszczeniu 12-15 st. Celsjusza zaleca się zabranie ciepłej odzieży.
  • 4.2 Gra EscapeRoom Fear Factory Białystok odbywa się w atmosferze grozy, strachu, tajemniczości, co może wywołać u uczestników poczucie lęku i przerażenia, dlatego nie zaleca się uczestnictwa osobom wrażliwym.
  • 4.3 Ze względu na charakter gry nie zaleca się uczestnictwa osobom o złym stanie zdrowia, cierpiącym na choroby układu nerwowego, krążenia, zaburzenia ciśnienia tętniczego, klaustrofobii, epilepsji, lęku przed ciemnością i inne, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu uczestników.
  • 4.4 W grze EscapeRoom Fear Factory Białystok może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 4 osób.
  • 4.5 Gra jest przewidziana dla osób w wieku od 16 lat. Osoby poniżej 16-stego roku życia mogą uczestniczyć w grze jedynie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów lub za ich pisemną zgodą.
  • 4.6 Gra w pokoju trwa 60 minut. Należy jednak zarezerwować sobie 90 minut na grę, wprowadzenie do gry, kwestie organizacyjne.
  • 4.7 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy EscapeRoom Fear Factory Białystok mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.
  • 4.8 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, innych sprzętów elektronicznych ani własnych źródeł oświetlenia. Telefony komórkowe powinny być wyłączone. W sytuacji gdy, pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy bez prawa do zwrotu zapłaty.
  • 4.9 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie EscapeRoom Fear Factory Białystok 15 minut przed godziną rozpoczęcia gry. Pracownicy mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.
 • 5. Zasady bezpieczeństwa
  • 5.1 W każdej chwili jeżeli uczestnik/uczestnicy uznają to za stosowne mogą przerwać grę. Pracownik zatrzymuje grę i otwiera pokój po trzykrotnym powiedzeniu przez przynajmniej jednego uczestnika gry hasła: "GRA STOP". Uczestnikom w takim wypadku nie przysługuje zwrot kosztów.
  • 5.2 W pomieszczeniach znajdują się gniazdka elektryczne i sprzęty elektroniczne, które nie biorą udziału w grze. Surowo zabrania się jakiegokolwiek manipulowania przy nich.
  • 5.3 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników mają oni prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
  • 5.4 EscapeRoom Fear Factory Białystok nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników i szkody osobiste powstałe z winy uczestników.
  • 5.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  • 5.6 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
  • 5.7 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
 • 6. Płatność
  • 6.1 EscapeRoom Fear Factory Białystok dokonać można wyłącznie gotówką w PLN.
  • 6.2 Koszt gry to 120 zł.
  • 6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.